Bekijk resultaten (176)

Kin Pumps Ecomagic

De Eco Magic is een energiezuinig,voor regenwatergebruik ontwikkeld bedrijfs- en controlestation.

De Eco Magic wordt gebruikt voor regenwater hergebruik in ééngezinswoningen met een maximale druk van 3,5 bar en een maximale volumestroom van 10 l/min. De BELGAQUA, DVGW goed gekeurde constructie met droog aanzuigende membraanpomp, pompsturing en automatische overschakeling op drinkwater conform DIN 1989 / EN 1717 is zeer compact, geruisloos en zeer energie zuinig. Alle aanvoerleidingen kunnen met snelkoppelingen aangesloten worden. Het concept waarborgt een eenvoudige en bedrijfszekere werking van de installatie. De hoogwaardige componenten waarborgen een verzekerde werking en een lange levensduur van de installatie.

Bij het overschrijden van een minimale waterstand in het vergaarbekken, gebeurt de overschakeling op drinkwater door middel van een motorgestuurde meerweg kogelkraan. In tegenstelling tot een zoneventiel waarborgt deze een zekere,mechanische onderbreking van de regenwater aanzuigleiding.De inbouw en gebruik onder het terugstroomniveau en onder het waterniveau in het bekken is daardoor toegelaten..

 

Drinkwaterbijvulling

·   Belgaqua gekeurd

·   Zeer rustig, weinig drukslag

 

Membraanpomp

·   Zeer laag stroomverbruik, max. 90 Watt

·   Laag geluidsniveau 48dbA

·   Zelfaanzuigend tot 40 meter zuiglengte (bij 3 meter aanzuighoogte)

·   Droog zelfaanzuigend

·   Toepasbaar voor alle gangbare gebruiksdoeleinden, WC, wasmachine,hogedrukreiniger, buitenkraan    LET OP: niet voor alle toepassingen,grote beregening afname en langdurig gebruik ( langer dan 2 uur) uitgesloten.


Display en bediening

·   Schakelaar met Led aanduiding (Automatisch / drinkwaterstand)

·   Tank minimum aanduiding

·   Optioneel: niveau weergave d.m.v. LED’s

 

Motorgestuurde meerweg kogelkraan

·   Inbouw onder terughevelniveau mogelijk (B)

·   Met standaanduiding van de kogelkraan

 

Eenvoudige Montage

·   Gewicht slechts 8 kg.

·   Snelle installatie door snelkoppelingen

 

Inbedrijfname en toepassing

·   Droog zelfaanzuigend, de pomp hoeft niet eerst afgevuld te worden

·   Hoge bedrijfszekerheid door 24V techniek

·   Wereldwijd inzetbaar met 110/224/240 spanning

 

Bel voor advies
op maat naar

+ 31 (0)161 244 250
Of laat ons met u
contact opnemen

Extra informatie