Bekijk resultaten (177)

Kin Pumps Ecorain Evolution Advanced

De Ecorain Evolution Advanced van Kin Pumps is een compleet bedrijfs- en controlestation voor regenwaterhergebruik.

De Ecorain Evolution Advanced wordt gebruikt voor één- of tweegezinswoningen.

De BELGAQUA goedgekeurde constructie met meerwaaierige centrifugaalpomp, pompsturing en automatische overschakeling op drinkwater conform DIN 1989 / EN 1717 beperkt de ruimte en installatiekosten. Het systeem is zodanig uitgerust dat het ook een tweede pomp kan aansturen die aan de aanzuigzijde geïnstalleerd moet worden indien het hoogteverschil tussen het punt waar het systeem geplaatst wordt en de regenwatertank te groot is. Bij het overschrijden van een minimale waterstand in de regenwatertank, gebeurt de overschakeling op drinkwater door middel van een 3-weg klep. De installatie dient minimaal 1 à 2 meter boven het rioolstelsel waar de afvoer op aangesloten wordt, gemonteerd te worden.

  • De Ecorain Evolution Advanced detecteert of er water in de regenwatertank aanwezig is. Afhankelijk van de voorraad in de regenwatertank worden de tappunten voorzien van regenwater of stadswater.
  • De Ecorain Evolution Advanced controleert elke 24 uur of de 3-wegklep goed werkt.
  • De Ecorain Evolution Advanced zorgt elke week voor verversing van het water in het opvangreservoir met water uit de waterleiding

De Ecorain Advanced geeft het niveau van het regenwater in de regenwatertank weer

Voordelen

Drinkwaterbijvulling

·   Bedrijfszeker voor debieten tot 85 l/min.

·   Minimaal verbruik.

Centrifugaalpomp

·   Zeer geruisarm door toepassing van meerwaaierige, zelfaanzuigende centrifugaalpomp met ingebouwde rendementsklep.

·   Gering stroomverbruik, groot toepassingsgebied.

Pompsturing

·   Geïntegreerde droogloopbeveiliging.

·   Automatische werking.

Installatie hulppomp mogelijk

·   Als het niveau in de regenwatertank hoog genoeg is, zal behalve de pomp in de Evolution Advanced ook de tweede pomp in werking treden; als er te weinig water aanwezig is zal de pomp niet starten.

Alarminstallatie mogelijk

·   Een geluidsalarmering kan rechtstreeks aangestuurd worden.

Niveauweergave regenwatertank

·   D.m.v. LED lichtjes kan het niveau in de regenwatertank afgelezen worden.

·   Het minimale niveau kan eenvoudig bijgesteld worden.

 

 

Bel voor advies
op maat naar

+ 31 (0)161 244 250
Of laat ons met u
contact opnemen

Extra informatie