Bekijk resultaten (177)

Kin Pumps Ecorain Essential 240

De Ecorain Essential 240 is van LEADER het meest eenvoudige bedrijfs- en controlestation voor regenherwatergebruik .

De Ecorain Essential 240 wordt gebruikt voor één- of tweegezinswoningen.

Een door BELGAQUA goedgekeurde constructie met een watergekoelde, meerwaaierige centrifugaalpomp, pompsturing en automatische overschakeling op drinkwater conform DIN 1989 / EN 1717. Eenvoudig te monteren. Het concept waarborgt een eenvoudige en bedrijfszekere werking van de installatie. De hoogwaardige componenten waarborgen een verzekerde werking en een lange levensduur van de installatie.

Bij het overschrijden van een minimale waterstand in de regenwatertank, gebeurt de overschakeling op drinkwater door middel van een 3-wegklep. De installatie dient minimaal 1 à 2 meter boven het rioolstelsel waar de afvoer op aangesloten wordt, gemonteerd te worden. De Ecorain Essential 240 detecteert of er water in de regenwatertank aanwezig is.

·   Is er voldoende voorraad, dan zullen de aangesloten tappunten (toilet, beregening, wasmachine) van regenwater voorzien worden.

·   Is er geen regenwater aanwezig, dan zullen de tappunten gevoed worden met stadswater.

Centrifugaalpomp

INOXCONTROL 240

·   Zeer geruisarm door toepassing van meerwaaierige, zelfaanzuigende centrifugaalpomp met ingebouwde rendementsklep.

·   Gering stroomverbruik, groot toepassingsgebied.

 

Drinkwaterbijvulling

·   Bedrijfszeker voor debieten tot 85 l/min.

·   Minimaal verbruik.


Pompsturing

·   Geïntegreerde droogloopbeveiliging.

·   Automatische werking.


Eenvoudige montage

·   Eenvoudig op te hangen d.m.v. losse wandbeugel.

·   Snelle installatie door snelkoppelingen.


 

 

Bel voor advies
op maat naar

+ 31 (0)161 244 250
Of laat ons met u
contact opnemen

Extra informatie